SL

Potapajuće Grundfos SL kanalizacione pumpe (1,1-11 kW) su opremljene sa S-tube® (SL1) ili SuperVortex radnim kolom (SLV). Slobodni prolaz kroz pumpu varira od 50-100 mm u zavisnosti od veličine.

Max. protok
83 l/s
P max.
6 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
46 m