• Inline jednostepene pumpe

TP (B)/(I)

Pogodan za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grejanje - komercijalne zgrade
 • Recirkulacija tople vode za komercijalne svrhe
 • Daljinsko hlađenje
 • Daljinsko grejanje
 • Tretman pijaće vode
 • Navodnjavanje
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Grejanje
 • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Jednostepene in-line pumpe sa bronzanim kućištem

Max. protok
90 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Visina max.
27 m