Pressure valves

Lämplig för:

Tryckventiler ger konstant mottryck 3 bar. De behövs speciellt för pumparna DDA-FC eller DDA-FCM vid mycket små flöden.

Produkten kanske inte säljs i ditt land