• Cirkulationspumpar

ALPHA 15-55 HWR-T, North America

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

The ALPHA 15-55 HWR-T is a hot water recirculation pump that operatesusing a wireless temperature sensor that functions like an aquastat. Thepump will activate via the programmable timer in addition to the measuredreturn line temperature. The sensor keeps the water temperature withinan optimal range that is calculated every 12 hours.

Produkten kanske inte säljs i ditt land