• Dränkbara spillvattenpumpar

AP50

Lämplig för:
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos AP50 pumps with 1 - 1,8 kW motors are used for pumping drainage- or wastewater. Due to the 50 mm spherical clearance, the pumps are suitable for transferring liquids containing larger solids, such as fibres and textiles.

Produkten kanske inte säljs i ditt land