• Cirkulationspumpar

COMFORT DIGITAL TIMER

COMFORT DIGITAL TIMER är en energieffektiv cirkulationspump för varmvatten avsedd för en- och tvåfamiljshus. Pumpen har ytterligare styrning via timerfunktion, vilket sparar energi utan att påverka komforten.

Produkten kanske inte säljs i ditt land