• Cirkulationspumpar

COMFORT DIGITAL TIMER

Lämplig för:
  • Recirkulation av tappvarmvatten

Grundfos COMFORT DIGITAL TIMER ensures recirculation of hot water in domestic application with additional control via timer function, saving energy without affecting comfort.

Produkten kanske inte säljs i ditt land