Conlift

Lämplig för:

Grundfos CONLIFT är pumplösningar för borttransport av kondensat, lämpliga för pumpning av kondensat som samlas under avloppssystemets nivå, eller som inte kan rinna till byggnadens avloppssystem eller dräneras genom naturligt fall.

Max. flöde
0.17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 50 °C
Max. tryck
6 m