• Avloppspumpstationer

MLD

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Multilift-stationer

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
21 m