• Avloppspumpstationer

MOG

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos MULTILIFT MOG avloppspumpstationer är allt i ett-lösningar med pumpar med skärsystem och uppsamlingstank på 93 liter samt Vortex-pumphjul, avsedda för uppsamling och pumpning av hushållsspillvatten från valda sanitärenheter, speciellt för enfamiljshus.

Max. flöde
5 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
46 m