• Avloppspumpstationer

MOG

MULTILIFT MOG är en kompakt allt-i-ett-lyftstation med en skärande pump avsedd för uppsamling och bortskaffning av spillvatten från enfamiljshus. Den har en uppsamlingstank på 93 liter.

Max. flöde
5 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
46 m