• Centrifugalpump distanskopplad enstegs

NKG

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrvärme
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Avvattning av gruva
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Bevattning
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution

Standardpumpar enligt DIN 24 256

Max. flöde
1179 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 140 °C
Max. tryck
231 m
p max.
25 bar