Pressure Manager

Lämplig för:

Pressure Manager är intelligenta vattenverk som styr pumpar efter förbrukning i hushållsvattenförsörjning eller tryckstegringssystem.

Vätsketemperatur
0 .. 60 °C