Pressure Manager

Pressure Managers är intelligenta vattenverk som möjliggör automatisk styrning av pumpar i vattenförsörjnings- och tryckstegringssystem för hushåll. Enheterna är enkla att installera och har flera säkerhetsfunktioner.

Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
p max.
145 bar