Uno-/Duolift tanks

Tankar för spillvattenuppsamling för avloppspumpstationer med en- eller tvåpumpssystem. Lämplig för uppsamling och borttransport av spillvatten från byggnader, som källare nedanför avloppssystemets nivå (OBS! Inte konstruerade för trafikbelastning).

Produkten kanske inte säljs i ditt land