• Obtočne črpalke

MAGNA3

Primerno za:
  • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Področno hlajenje
  • Področno ogrevanje
  • Ogrevanje domov
  • Hlajenje
  • Industrijsko Ogrevanje

Obtočne črpalke, elektronsko krmiljene

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-10 .. 110 °C
Maks. pretok
81.31 m³/h
Maks. tlačna višina
18.22 m