Velikost 74 => 315 kW

Črpalke S so serija črpalk s kanalskim tekačem s prostim tokom, posebej zasnovane za črpanje odplak in odpadnih vod v širokem razponu komunalnih in industrijskih aplikacij.

Maksimalni pretok
1090 l/s
Temperatura tekočine
0 .. 40 °C
Maksimalna tlačna višina
116 m