Pripojenia potrubia

Potrubné prípojky prepájajú čerpadlo s potrubím.

Teplota kvapaliny
0 .. 120 °C
p max
16 bar