Jednotka riadenia tlaku

Príslušenstvo

Teplota kvapaliny
0 .. 70 °C
p max
16 bar