Selcoperm

Vhodné pre:
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy

Elektrická chlorácia SES - produkuje roztok chlórnanu z roztoku bežnej soli pomocou elektriny

Tento produkt nie je určený na náš trh