Vaccuperm

Vhodné pre:
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy

VGA, VGB a VGS dávkovacie systémy plynného chlóru.