Grundfos Remote Management

Vhodné pre:
  • Úprava odpadovej vody
  • Zavlažovanie podzemnou vodou
  • Napájanie hospodárskych zvierat
  • Zvyšovanie tlaku otáčacieho zavlažovacieho zariadenia
  • Zavlažovanie povrchovou vodou a preprava

Systém založený na internete, ktorý vám poskytuje účinnú a nákladovo efektívnu alternatívu k nákladnejším systémom.