• Ponorné kalové čerpadlá

KPC

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Odpadové vody - domácnosti

Ponorné Grundfos drenážne čerpadlá (DP) pokrývajú rozsah motorov 0,9-2,6 kW. Čerpadlá sú vybavené polootvoreným viaclopatkovým kolesom schopným manipulovať s pevnými časticami až do veľkosti 10 mm.

Max. prietok
5 l/s
Max. dopravná výška
11 m
Teplota kvapaliny
0 .. 35 °C