KWM

Vhodné pre:
  • Zavlažovanie povrchovou vodou a preprava
  • Úprava pitnej vody
  • Ochrana pred záplavami
  • Úprava odpadovej vody

Čerpadlo KWM je navrhnuté pre vysoký prietok pri strednej dopravnej výške.

Tento produkt nie je určený na náš trh