Meracie cely & snímače

Meradlá a snímače pre vodu a plyn

p max
10 bar