Meracie cely & snímače

Vhodné pre:
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy
  • Úprava pitnej vody
  • Úprava odpadovej vody

Meradlá a snímače pre vodu a plyn

p max
10 bar