• Jednostupňové axiálne čerpadlo

NBSE

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Obrábacie stroje
 • Prenos procesných tekutín
 • Priemyselný postup úpravy vody
 • Proces priemyselného čistenia
 • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
 • Distribúcia vody

Split-coupled End-suction pumps with NEMA MLE motors and ANSI flange fittings.

Tento produkt nie je určený na náš trh