GT-U+

GT-U + je oceľová tlaková nádrž s vymeniteľnou, netoxickou membránou z butylkaučuku obklopenú stlačeným dusíkom so vstavaným manometrom. Je navrhnutá na použitie so sivou a pitnou vodou.

Teplota kvapaliny
0 .. 90 °C
p max
25 bar