Čerpacie stanice

Čerpacie stanice Grundfos sú prefabrikované čerpacie stanice určené na zber a čerpanie odpadovej vody, dažďovej alebo splaškovej vody. Tu dostupné produkty predstavujú iba zlomok nášho výberu. Pomocou nástroja „Tvorba čerpacej stanice“, ktorý sa nachádza v časti Nástroje, môžete zmeniť veľkosť a nakonfigurovať systém podľa svojich požiadaviek.