RSI

Vhodné pre:
  • Napájanie hospodárskych zvierat
  • Riešenia pre solárne systémy a zásobovanie vodou
  • Riešenie solárnych systémov

Invertor RSI (obnoviteľné solárne systémy) umožňuje rozšírenie rady solárnych čerpacích systémov. RSI pracujú s ponornými, viacstupňovými a jednostupňovými čerpadlami.