Temperature, Pressure, Flow Sensors, Transmitter

Zariadenie pre vyhodnocovanie tlaku, prietoku a teploty. Snímače, spínače, merače, vysielače. Grundfos Direct Sensors. Na použitie naprieč produktami, aplikáciami a riešeniami.

Teplota kvapaliny
0 .. 95 °C