• Ponorné kalové čerpadlá

SL

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Ochrana pred záplavami
  • Čerpanie odpadovej vody

Ponorné splaškové čerpadlá Grundfos SL (1,1-11 kW) sú vybavené buď obežným kolesom S-tube® (SL1) alebo SuperVortex (SLV). Voľný priechod čerpadlom od 50 do 100 mm v závislosti na veľkosti.

Max. prietok
83.3 l/s
Max. dopravná výška
44.7 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C