• Ponorné kalové čerpadlá

SL

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Ochrana pred záplavami
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody
  • Čerpanie odpadovej vody

Ponorné kalové čerpadlá Grundfos SL (1,1-11 kW) sú vybavené buď obežným kolesom S-tube® (SL1) alebo SuperVortex (SLV). Voľný priechod čerpadlom od 50 do 100 mm v závislosti na veľkosti.

Max. prietok
83 l/s
Max. dopravná výška
46 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C