ปั๊มไดอะแฟรม

อออกแบบสำหรับระบบควบคุมทางกลหรือดิจิทัล คุณสามารถไว้ใจปั๊มไดอะเฟรมของกรุนด์ฟอสได้ว่า มีความเที่ยงตรง ทนทาน และเชื่อถือได้ สำหรับการบำบัดน้ำและน้ำเสีย กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการใช้งานอื่นๆ

ขนาดหมวดหมู่