ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดเดียวแบบไม่มีเพลาประกับ (close coupled)

ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดแบบตัวปั๊มติดกับมอเตอร์ (close-coupled) จะดูดของเหลวโดยตรงไปยังใบพัด และทางเข้า/ทางออกทำมุม 90° ซึ่งกันและกัน โดยปกติปั๊มนี้จะมีแรงดันที่สูงเมื่อเทียบกับการไหล ทำให้เหมาะกับการใช้งานหลายประเภทสำหรับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการเพิ่มแรงดันน้ำในงานทั่วไป

ขนาดหมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม