LC 231

LC 231 ชุดควบคุมปั๊มน้ำ ออกแบบสำหรับการควบคุมระดับน้ำ มอนิเตอร์และป้องกันระบบสูบน้ำ สำหรับปั๊มน้ำหนึ่งตัวหรือสองตัวที่สตาร์ทแบบ DOL สูงสุด 12 A. LC 231 มีระบบป้องกันมอเตอร์และวัดกระแสในตัว