LC 241

LC 241 ชุดควบคุมระดับน้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับสถานีสูบน้ำที่สมบูรณ์แบบ เพื่อมอนิเตอร์และควบคุมปั๊มน้ำหนึ่งตัวหรือสองตัว กระแสสูงสุดไม่เกิน 72 A. LC 241 มีตัวเรือนแบบโลหะหรือพลาสติกซึ่งเป็นแบบแยกหน่วยและปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ