• ปั๊มจุ่ม (immersible)

MTA

ปั๊มหล่อเย็นใบพัดเดียวสำหรับการติดตั้งบนถัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
21 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 60 °C
เฮดสูงสุด
20 m