• ปั๊มจุ่ม (immersible)

MTD

เหมาะสำหรับ :
  • การขึ้นรูปโลหะ
  • การล้างและการทำความสะอาด

ปั๊มหล่อเย็นใบพัดเดียวสำหรับการติดตั้งบนถัง

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย