• ปั๊มจุ่ม (immersible)

MTS

ปั๊ม screw spindle สำหรับน้ำมันหล่อเย็นและน้ำมันตัดกลึงโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
7 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 80 °C
p สูงสุด
100 bar
เฮดสูงสุด
1022 m