• สถานีสูบยกน้ำ

MD1, MDV

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • น้ำเสียในบ้าน

สถานีสูบน้ำเสียสำหรับรวบรวมและสูบทิ้งน้ำเสียภายในอาคาร

การไหลสูงสุด
37 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
45 m