Çözümünüzü yapılandırın

Mevcut bir standart ürünü özel ihtiyaçlarınıza göre değiştirerek çözümünüzü özelleştirin ve yapılandırın. Konfigüratör, önceki seçimlerinizdeki bazı verileri esas alarak önceden ayarlanmıştır. Optimum esneklik için bütün veri girişleri önceden ayarlanmamıştır.

İlk sekmeden başlayıp ilerleyerek soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tüm sekmeleri doldurun.