Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang

Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang là máy bơm nối tiếp, trong đó vỏ máy bơm được chia thành hai bộ phận theo trục. Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang có hiệu suất cao và ít tiếng ồn cũng như dễ bảo trì. Máy bơm được thiết kế để làm việc trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống cung cấp nước công cộng, làm mát trung tâm và HVAC.

Danh mục Kích cỡ