Máy trộn điện

Máy trộn điện để sử dụng trong bể định lượng