Đồng hồ đo nước

Đồng hồ đo nước đường ống có tín hiệu xung không có điện thế

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C