Mặt bích cắt

Nắp bích được sử dụng để bịt lỗ mở khi tháo một trong các đầu của máy bơm hai đầu để bảo trì nhằm cho phép vận hành liên tục đầu bơm còn lại.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn