Phụ kiện, cơ khí

Phụ kiện cơ khí cho các sản phẩm của Grundfos

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C