Nối ống

Phù hợp với:

Phụ kiện

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C