Nối ống

Các khớp nối ống được thiết kế để nối từ máy bơm đến đường ống.

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C