CMB, CMBE

CMB, CMBE là những bộ bơm tăng áp nhỏ gọn được thiết kế để cung cấp nước trong các ứng dụng thương mại và sinh hoạt. Thiết kế bơm mô-đun giúp bạn dễ dàng thực hiện các giải pháp tùy chỉnh.

Cột áp tối đa
102 m
Lưu lượng tối đa
16 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C