• Bộ máy bơm tăng áp

CMB, CMBE

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt

Bộ máy bơm tăng áp nhỏ gọn để cung cấp nước trong ứng dụng sinh hoạt và thương mại

Cột áp tối đa
98 m
Lưu lượng tối đa
8 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C