• Bộ máy bơm tăng áp

CMB, CMBE

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt

Bộ máy bơm tăng áp nhỏ gọn để cung cấp nước trong ứng dụng sinh hoạt và thương mại

Cột áp tối đa
97.67 m
Lưu lượng tối đa
19.49 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C