CMB, CMBE

CMB, CMBE là những bộ bơm tăng áp nhỏ gọn được thiết kế để cung cấp nước trong các ứng dụng thương mại và sinh hoạt. Thiết kế bơm mô-đun giúp bạn dễ dàng thực hiện các giải pháp tùy chỉnh.

Cột áp tối đa
98 m
Lưu lượng tối đa
19 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C