COMFORT DIGITAL TIMER

COMFORT DIGITAL TIMER là máy bơm tuần hoàn nước nóng tiết kiệm năng lượng được thiết kế cho các ngôi nhà có một hoặc hai căn hộ. Máy bơm có chức năng điều khiển bổ sung thông qua tính năng hẹn giờ, giúp tiết kiệm năng lượng nhưng không ảnh hưởng đến sự thoải mái.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn