Conlift

CONLIFT1 là máy bơm loại bỏ nước ngưng thích hợp để bơm nước ngưng tụ dưới mức thoát của cống thoát nước hoặc không chảy được tới hệ thống nước thải của tòa nhà hoặc không thoát được bằng phương pháp dốc tự nhiên.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
0.17 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C