Hydro MPC-E

Hệ thống máy bơm tăng áp có máy bơm điều khiển tần số

Cột áp tối đa
161 m
Lưu lượng tối đa
980 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C