• Bộ máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp mạnh

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

Máy bơm tăng áp phun Grundfos gồm bể áp suất và máy bơm ly tâm tự mồi, một tầng, được thiết kế cho nhiều ứng dụng vườn và sinh hoạt, bao gồm hoạt động cung cấp và truyền nước trong nhà. JPD phù hợp với ứng dụng dưới giếng sâu.

Cột áp tối đa
62 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
8 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C