Máy bơm tăng áp mạnh

Jet boosters là máy bơm ly tâm một tầng tự mồi có một bể áp suất. Các bơm tăng áp được thiết kế cho các ứng dụng khác nhau trong trồng trọt và sinh hoạt, bao gồm cả cấp nước và chuyển nước.

Cột áp tối đa
49 m
Lưu lượng tối đa
5 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C