• Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang

LSV

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Process liquids transfer
 • Xử lý nước trong Quy trình Công nghiệp
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn