• Máy bơm chìm

MTC, Bắc Mỹ

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm chất làm lạnh

Cột áp tối đa
9 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C